Merci

E grousse Merci fir die léif a generéis Ennerstëtzung un eis Sponsoren:

 www.alice-hartmann.lu Hartmann  www.prodach-ahn.com Pro Dach
 www.emile-weber.lu Voyages Emile Weber  poll-fabaire.lu Vinsmoselle

 

Wann och Dir eis Musek wëllt ënerstëtzen, dann meld Iech op enger vun den Adressen:

HARMONIE - WORMELDANGE asbl
94, rue Principale
L-5480 Wormeldange
Email
harmoniewormeldange@gmail.com