HARMONIE - WORMELDANGE asbl
94, rue Principale
L-5480 Wormeldange
Email
harmoniewormeldange@gmail.com
Raiffeisenbank (CCRA)
LU27 0090 0000 3023 5386 - CCRALULL
Comptes Chèques Postaux (CCPL)
LU62 1111 0057 2906 0000 - CCPLLULL
Spuerkeess (BCEE)
LU13 0019 9400 6243 8000 - BCEELULL

 

 

Webmaster
Steve Klicek Email
Kontakt a Berodung: Kontakt
Du kanns en Instrument spillen a wells Musek machen?
Mir prouwen all Freideg vun 19.30 bis 21.30 zu Wormer an eisem Prouwesall am bloen Haus vis-à-vis vun der Gemeen
(94, rue Principale)