Datum Wat ass lass? Wou? Wéini?
13.09.2019 Kréinung Wormer 00:00
14.09.2019 Riesling Open Wormer 00:00
15.09.2019 Riesling Open Wormer 00:00
19.10.2019 Hämmelsmarch Bierg Restaurant Koeppchen 17:00
16.11.2019 Hämmelsmarch Dall Wormer (RDV Museksall) 14:00
23.11.2019 Ceciliendag Wormer 00:00

Ennerungen sin méiglech!