Datum Wat ass lass? Wou? Wéini?
22.06.2019 Firowend Nationalfeierdag Ahn (bei der Kierch) 18:30
29.06.2019 Hämmelsmarch Dall+Bierg Wormer (RDV Museksall) 14:00
07.07.2019 Köpp Wormer (bei der Kierch) 09:00
07.07.2019 CONCERT Maacher Maacher (6, Place du Marché) 16:30
12.07.2019 Ofschloss TBA 19:30
13.09.2019 Kréinung Wormer 00:00
14.09.2019 Riesling Open Wormer 00:00
15.09.2019 Riesling Open Wormer 00:00
19.10.2019 Hämmelsmarch Bierg Restaurant Koeppchen 17:00
16.11.2019 Hämmelsmarch Dall Wormer (RDV Museksall) 14:00
23.11.2019 Ceciliendag Wormer 00:00

Ennerungen sin méiglech!