Datum Wat ass lass? Wou? Wéini?
16.09.2019 Ofriichten Riesling Open Kellerei 00:00
06.10.2019 Concert Apéro Multikulitfest Wormer Centre 00:00
19.10.2019 Hämmelsmarch Bierg Restaurant Koeppchen 17:00
20.10.2019 Concert Apéro Wormer Berreg 00:00
16.11.2019 Hämmelsmarch Dall Wormer (RDV Museksall) 14:00
23.11.2019 Ceciliendag Wormer 00:00
05.12.2019 Kleeschen Wormer 00:00
25.01.2020 Generalversammelung Ehnen 20:00
21.03.2020 Galaconcert Wormer 00:00

Ennerungen sin méiglech!