comite_2017
Comité
PresidentDaniel Santos
Éire-PresidentPaul Zeimet
Vize-PresidentinMisch Oth
TresorierHenri Weber
SekretariatLabate Nathalie
Organisatioun
Ausflich a Stagen
Max Schmit
Responsable
"Frënn vun der WM"
-/-
DirigentPatrick Wilhelm
Sandra Mesenburg (Sous-Chef)
MemberenMoritz Fechter
Tessy Zoller
Jugend vun der Wormer Musek
Jugend-DelegéiertenMarta de Almeida
Joanna Goncalves
Noé Thill
Frënn vun der Wormer Musek
Responsable-/-
Archiven, WebsiteSteve Klicek
MemberenMaria Goncalves
Chantal Orth
Klaus Fechter
Claudia Simoes
Cecilia Valente